Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková organizace
Suplování:
<<
v
>>
 
Suplování: Čtvrtek 17.1.2019
Nepřítomné třídy1234567891011121314
1.Gbesbes
1.Sbesbes
2.Gbesbes
Nepřítomní učitelé1234567891011121314
Klečková Zdeňka(jiné)--
Břežný Radim(sem)....Fil..-..
Geržová Hana(jiné)-
Myšková Ivana(nem)-FryFryFry..-Msk-
Ondrušová Andrea(osl)---
Uhlářová Jana(osl)<>
Změny v rozvrzích učitelů:
Břežný Radim6. hodSuplovací pohotovost
Filipec Jiří3. hodpřesun >>cjl3.Ana 16.1. 7. hod
4. hodsupl. (Bre sem)tev4.L (Chl)+(tv)
4. hododpadácjl1.S+
Fojtíková Lenka2. hodpřesun >>pra2.Gna 18.1. 6. hod
3. hododpadápra2.G
Geržová Hana6. hodpřesun <<cjl2.C(308)z 15.1. 4. hod
Jarošová Ivana3. hodpřesun <<anj4.A(310)z 18.1. 8. hod
Kempová Silvie3. hodpřesun <<pos4.S(215)z 18.1. 2. hod
Myška Vítězslav7. hodsupl. (Msv nem)chek1.A(315)
Nevečeřalová Renáta5. hodpřesun <<mat2.C(308)z 18.1. 2. hod
6. hododpadámat2.Czrušeno
Rýznar Jiří5. hodvýměna >>anj2.Gna 7. hod
7. hodvýměna <<anj2.G(216)z 5. hod
Seidler Petr3. hodpřesun <<eko3.A(311)z 16.1. 4. hod
Uhlářová Jana5. hodvýměna <<mat2.G(40)z 7. hod
Fryčáková Marta2. hodsupl. (Msv nem)nej1.A (N1)(214)
3. hodsupl. (Msv nem)nej4.L (S1)(210)
4. hodsupl. (Msv nem)nej1.A (N2)(214)
Změny v rozvrzích tříd:
1.A2. hodnejN1(214)suplujeFryčáková Marta(Msv)
4. hodnejN2(214)suplujeFryčáková Marta(Msv)
7. hodchek(315)suplujeMyška Vítězslav(Msv)
8. hodtevDívodpadá(Bre)
1.B8. hodtevDívodpadá(Bre)
1.G8. hodtevDívodpadá(Bre)
4.-5. hod beseda
1.L2. hodtevDívodpadá(Bre)
1.S2. hodtevDívodpadá(Bre)
4.-5. hod beseda
2.A8. hodtevDívodpadá(Bre)
2.C5. hodmat(308)přesun <<Nevečeřalová Renátaz 18.1. 2. hod
5. hodtevChlodpadá(Bre)
6. hodcjl(308)přesun <<Geržová Hanaz 15.1. 4. hod
6. hodmatodpadá(Nev)
2.G2. hodprapřesun >>na 18.1. 6. hod
5. hodmat(40)výměna <<Uhlářová Janaz 7. hod
5. hodanjvýměna >>na 7. hod
7. hodanj(216)výměna <<Rýznar Jiříz 5. hod
7. hodmatvýměna >>na 5. hod
2.-3. hod beseda
3.A3. hodeko(311)přesun <<Seidler Petrz 16.1. 4. hod
3. hodcjlpřesun >>na 16.1. 7. hod
4.A3. hodanj(310)přesun <<Jarošová Ivanaz 18.1. 8. hod
3. hodtevChlodpadá(Bre)
4.G4. hodtevChl(tv)suplujeFilipec Jiří(Bre)
4.L3. hodnejS1(210)suplujeFryčáková Marta(Msv)
4. hodtevChl(tv)suplujeFilipec Jiří(Bre)
4.S3. hodpos(215)přesun <<Kempová Silviez 18.1. 2. hod
3. hodtevChlodpadá(Bre)